Bijbelkring

Om te groeien in het geloof, is het belangrijk om in de Bijbel te lezen en in en over de Bijbel te studeren.
Groei in kennis over onder meer wie God is, kennis over wat de Heere van ons vraagt en kennis over wat
Jezus voor ons heeft gedaan, maakt daar deel van uit.
Bijbellezen gaat niet over het gebruikelijke en veel voorkomende fenomeen van het lezen
na het eten thuis. Dat is een goed gebruik, mede wegens de kinderen en het feit dat je het
op die manier óók gezamenlijk doet.

Als u wilt echter groeien in het geloof, dan is meer nodig. Gelukkig heeft God mede daarvoor
de gemeente gegeven. Dan hoeft niemand het alleen te doen.

Tijdens de studie leer je uit de Bijbel. Daarmee komt de Heere Jezus voor u op de eerste plaats te staan.
En dat is waar het in ons Christelijk geloof om gaat.


De Bijbelstudie bestaat uit een aantal bijeenkomsten per jaar. We beginnen daarmee op DV 10 oktober a.s..

Het Bijbelstudieboekje "GALATEN" van Tim Keller willen we weer verder gaan volgen. We starten met hoofdstuk 8. De avond begint om 19.45 uur en daarvoor drinken we eerst een kopje koffie/thee.

De volgende avonden staan gepland:

10 oktober; 14 november; 12 december; 9 januari; 5 februari; 13 maart; 17 april; 22 mei.

Iedereen is weer van harte welkom!!

Als je er vragen over hebt, neemt dan contact met ons op.