ContactContactinformatie

Contactpersonen: Voorzitter: L. Zandee tel: 0113-350573
Scriba: J.G. Wüllschleger tel: 06-48925227

Tijdens de kerkdiensten kunt u voor noodgevallen contact opnemen met de koster
te bereiken onder: tel: 06-12569200

Overige contactpersonen:

Ouderling kerkrentmeester J. Krijger, Westsingel 32, Borssele, 06-52560967, krijgerj4@gmail.com
Ouderling kerkrentmeester W.A. Buijs, Oostsingel 39, Borssele, 06-28467579, werner_buuze@hotmail.com
Diaken W. Nieuwenhuijse, Kaaijweg 19, Borssele, 06-54923741, lbnieuwenhuijse@gmail.com
Diaken J.J.. Welleman, Kalootstraat 3, Borssele, 06-25223003, jjwelleman@gmail.com
Contactpersoon kinderoppas: E. Nieuwenhuijse, Kaaiweg 19, Borssele, 06-22473161, ne.hollebrandse@gmail


Algemeen mailadres: scriba.hg.debron@gmail.com