Vrouwenactiviteiten

Wij willen geen gewone Christelijke gemeente zijn. Eén van onze doelstellingen is:
Wij zijn een gemeente waarin de liefde tot elkaar en tot onze naaste centraal staat.
Een gemeente waarin niet ònze liefde de maatstaf is, maar waar Gods liefde
door ons heen, uitstraalt naar anderen toe.
Dus mede daarom komen wij samen, om te komen tot kennis van elkaar, maar ook om
gezamenlijk initiatieven te bespreken, maatschappelijke problemen aan te kaarten,
samen dingen te doen, creatief te zijn, elkaars hobby’s te delen etc etc.

Gezellig, ook omdat we gewoon graag bij elkaar zijn.

Vrouwenavond in Vijverzicht

23 september 2021


Pluktuin


Vrouwenavond
25 november 2021

Workshop

Macramé plantenhanger maken

19:30 uur in de kerk

Vrouwenavond

27 januari 2022


Gepland

19:30 uur in de kerk


Vrouwenavond

24 maart 2022


Gepland

19:30 uur in de kerk


Vrouwenavond


2 juni 2022


Gepland

19:30 uur in de kerk